O kampaniach informacyjnych

<p class="justify">Kampanie to szybki sposób na dotarcie z informacją do mieszkańców - w przeglądarce dla użytkowników sieci, lub mailowo.</p> <p class="justify">Informacje w przeglądarce mogą zostać rozesłane na wniosek administratorów sieci, rady mieszkańców, kierownictwa akademika i dyrekcji Miasteczka Studenckiego.</p> <p class="justify">Każdą informacje należy potwierdzić, z możliwością opcjonalnej oceny jej użyteczności. Ocenianie wiadomości pozwoli lepiej wybierać charakter przekazywanych w przyszłości informacji.</p> <p class="justify">Pasek Opinii pokazuje poglądowo liczbę głosów dla danej kampanii.</p>